Josefine Ottesen

CMSimple plugin: Slider for Gallery
© simpleSolutions

Landet

I 1094-95 havde Danmark sandsynligvis været et samlet land under én konge i ca.150 år. Riget omfattede Jylland til Ejderen, Fyn, Sjælland og Syd-Sverige. Alligevel opfattede indbyggerne sig næppe som danskere. De fleste ville sikkert sige, at de var sjællændere, skåninger, jyder eller fynboere.

Der var tre landsting og derudover var der et særligt ”konge/krigs ting” på Isøreodden ved udsejlingen fra Isefjorden. Når en ny konge skulle vælges, skulle han godkendes alle stederne. Fra gammel tid – måske tilbage til 500-tallet – var landet inddelt i herreder, der  havde til opgave at stille med krigsmænd, når landet skulle forsvares, eller der skulle føres krig.

De enkelte områder i kongeriget blev styret af de stormænd, der havde flest mænd under våben og mest guld. På strategiske steder havde kongen dog mænd siddende som kongsbønder og stallere. De havde til opgave at forsvare hans rettigheder til jord og fæstningsanlæg. Der fandtes ikke en samlet lovgivning, der gjaldt for alle indbyggerne, og der var heller ikke noget politi eller domstole. Derfor var det også almindeligt, at alle mænd var bevæbnede, så de kunne forsvare deres slægt og ejendom..

Inden for hvert herred var der etableret et herredsting, hvor man kunne klage over overgreb eller kræve bod for drab, men dem, der bestemte på tinget, var som regel også dem, der havde flest mænd under våben. Dommene var derfor ikke altid retfærdige. Alle de love, man brugte, skulle huskes udenad af lovsigemanden. Når man vidnede for eller imod nogen, aflagde man ed på, at man talte sandt. For at være sikker på, at man kunne stole på det, der blev sagt, skulle tolv hæderlige mænd aflægge ed på, at man var en mand af ære. Det at være ordholdende var meget vigtigt i forhold til, hvordan andre opfattede en. Mistede man æren – dvs. blev man grebet i at lyve eller bryde en ed – mistede man anseelse, og det betød f.eks at andre ikke ville hjælpe, hvis man blev angrebet, eller at man ikke kunne få giftet sine børn væk til andre ærefulde familier.  Æren var imidlertid et ret elastisk begreb, der kunne gradbøjes i forhold til hvor meget guld og hvor mange ”voldsmænd” = krigere, man havde.

Læs mere om leding: http://da.wikipedia.org/wiki/Leding

Nørdside om leding: http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/lord/l17.htm

nach oben