Våben

Tidligere havde det været sådan, at hver mand, der blev kaldt til leding skulle stille med en hjelm, et spyd og et skjold, så spyddene var stadig de mest almindelige våben. Et sværd var dyrt. Ofte skulle man have selve bladet fra udlandet. De bedste klinger blev lavet af araberne, men frankerne var også ret gode til det. Var man rig, fik man lavet et smukt dekoreret hjalte (håndtaget) og skede. Bueskytter var der altid brug for. Især dem, der kunne bruge den stærke langbue, men efterhånden som krigernes rustninger blev tykkere, var det nødvendigt med kraftigere våben, og armbrøsten blev brugt flittigt.

Korstogene, der begyndte i 1199, betød, at der blev udviklet/genopdaget nye våben. Blider blev brugt til at kaste ildkugler, store sten eller måske fjendens afhuggede hoveder ind mod mure og volde. Var befæstningerne lavet af træ, blev de snart ødelagt eller brændt ned. Derfor var det godt, at man også heroppe i Danerriget begyndte at bygge med brændte teglsten.

Se mere her: http://da.wikipedia.org/wiki/Middelalderv%C3%A5ben