Ordliste

Her kan du se forklaringer på nogle af de ord i bogen, du måske ikke kender.

Blide – en  krigsmaskine, der kunne kaste store  sten mod fjendens fæstning, og på den måde ødelægge befæstningen.

Boj – også bojar - slavisk betegnelse for en ridder.

Brødbrik – stor og tyk brødskive man brugte som tallerken til hos de stormændene; når man havde spist fik de fattige brødbrikken – resterne fra de riges bord

Fredløs – hvis man havde begået en grov forbrydelse, kunne man blive dømt fredløs, - det var næsten værre end at blive dødsdømt. Alle kunne frit dræbe eller overfalde en fredløs, hans kone blev regnet for enke og børnene faderløse, ingen måtte give ham husly, alle hans værdier blev ødelagt eller konfiskeret, ingen måtte give ham arbejde, og hele hans slægt slog hånden af ham.

Frille – en gift mands elskerinde, - det var som regel kun kongen eller stormænd, der havde en frille eller flere, for de var mere gift af politiske årsager end af kærlighed – frillens børn forblev som regel uægte.

Gilde – kastrere dyr så de ikke længere kan bruges til avl.

Glug – en mindre åbning i en mur, et tag eller en dør, så lys og luft kan komme ind; nogle gange er der en træskodde, så man også kan lukke for glughullet

Gold – at være ude af stand til at få børn.

Grebningen – den rende i stalden hvor dyrenes tis og lort samler sig

Gælker – stormanden dygtigste og mest betydningsfulde embedsmand, - det var ham der sørgede for at stormanden fik sine afgifter (skatter) kradset ind.

Harnisk – rustning i metal eller læder, der skulle beskytte med hug, stik og slag i kamp – i dag har man udtrykket ”at gå i harnisk”, det betyder, man bliver virkelig rasende gal

Hjaltet – fæstet eller håndgrebet på et sværd

Høvedsmand – betyder hovedmand og var betegnelsen for den, der styrede eller forvaltede et område som lensmand, statholder eller slotsherre for kongen eller en velstående stormand.

Kimingen – horisonten hvor himmel og hav mødes

Løven – fyrst Henrik Løves tilnavn

Meneder – en person der brudt sit løfte/sin ed/sværget falsk, - en meget alvorlig forbrydelse der blev straffet hårdt og set på med stor foragt.

Piksten – knytnævestore og let runde natursten, som man bruger uden at gøre noget ved dem – de graves ned så de flugter med jordoverfladen. På den måde har man et godt og nogenlunde tørt underlag at gå og ride på; piksten tåler let trafik men ikke tung vægt og skæve vrid, så man kan ikke bruge dem i dag, hvor der kører biler, busser og lastbiler rundt.

Man lagde også piksten langs med facaderne på bindingsværkshuse. Det bryder vanddråberne op i mindre dråber, når de rammer stenene, så de ikke kan sprøjte så langt og derved ramme facaden på huset.

Rendebane: En lang træningsbane, hvor man kunne øve sig i kamp med lanser og som også blev brugt, når der blev afholdt riddertruneringer.

https://middelaldercentret.dk/oplevelser/ridderturneringer/

Salshuset – gårdens eller landsbyens største og fineste bygning med både bemaling og udskæringer, - den rigestes hus

Staller – en embedsmand eller hofembedsmand, der bestyrede dele af stormænds eller kongens ejendom, så der var styr på husholdningen, selv om ejeren var borte det meste af tiden

Tavlebordet – et fint udsmykket spillebord til bl.a. terningspil hos adelen og kongen

Tjældet – at overdække med et stykke stof i stedet for et tag ligesom et telt.  Ordet bliver også brugt om rum, der er behængt og pyntet med smukke skind og/eller kostbare tæpper