Josefine Ottesen

CMSimple plugin: Slider for Gallery
© simpleSolutions

Tekster til de fire sange
Hvert afsnit i bogen er bygget op omkring en sang, der udgør kapiteloverskrifterne.
Tekst: Josefine Ottesen
Musik: Jan Schønemann

1.sang: Hør sangen her:
Nu spinder nornen sin tråd

1. Ved fjordens bred er Helgis hjem
Hil, hil gudernes kraft og ære
Med blikket klart og viljen fri
Snart skal han vise sin manddoms mod
Nu spinder nornen sin tråd

2. Den danerdrot han byder til fest
Hil, hil gudernes kraft og ære
Jarl Eskil drager fra sit hjem
Med sønner to til høvdingens gård
Nu spinder nornen sin tråd

3. Den gydje signer pladsen med blod
Hil, hil gudernes kraft og ære
Ung Helgi øger slægtens ry
Mod og snilde bringer ham sejr
Nu spinder nornen sin tråd

4. I mørket Helgis æt er skjult
Hil, hil gudernes kraft og ære
Jarl Eskil bringer sandhed frem
Drot Gøtrik hilser nu på sin søn
Nu spinder nornen sin tråd

5. Gisles vej er list og svig
Hil, hil gudernes kraft og ære
Helgi kræver sandhed og ret
Gøtriks øjne er blændet af magt
Nu spinder nornen sin tråd

6. I drottens gård er dysten hård
Hil, hil gudernes kraft og ære
Den rette mand skal sejren få
Helgi vil give sit liv for sin bror
Nu spinder nornen sin tråd

7. Med styrke Helgi viser sit mod
Hil, hil gudernes kraft og ære
Dog venners ord forråder hans dåd
Den drot han er svag, han vender sig væk
Nu spinder nornen sin tråd

8. Danermænd samles til vårens ting
Hil, hil gudernes kraft og ære
Lyt, oh drot, til jarlens ord
Jarl Eskil taler Karlmagnes sag
Nu spinder nornen sin tråd

9. For Helgis sag må Eskil slås
Hil, hil gudernes kraft og ære
Men lykken står den Hvide bi
Jarlen må vige, og æren er tabt
Nu spinder nornen sin tråd

10. Den stærke gydje spinder sit net
Hil, hil gudernes kraft og ære
Med ondskab rammer hun Helgis mod
I mørkets hal han ensom er
Nu spinder nornen sin tråd

11. Ved drottens side Helgi står
Hil, hil gudernes kraft og ære
Med sværdet højt og armen stærk
Han æren får, han håber på ret
Nu spinder nornen sin tråd

12. Han hyldes som mand på høstens ting
Hil, hil gudernes kraft og ære
Hans far har lovord til sin søn
Men kort er kraften hos danerdrot
Nu spinder nornen sin tråd

13. Ung Helgi kæmper mand mod mand
Hil, hil gudernes kraft og ære
Han trækkes brat i vanære ned
Hans moders blod pletter hans ry
Nu spinder nornen sin tråd

14. Karlmagne sender sit bud mod nord
Hil, hil gudernes kraft og ære
De danermænd viser kun hån
Helgi sætter sig op mod sin drot
Nu spinder nornen sin tråd

15. Men frankerkongen han kræver sin hævn
Hil, hil gudernes kraft og ære
Jarl Eskil be’r om fred, ej kamp
Ung Helgi trækker det tungeste lod
Nu spinder nornen sin tråd

16. Ung Helgi trist til vandet går
Hil, hil gudernes kraft og ære
Svanhild signer ham med håb
Med lysets styrke han tager sin plads
Nu spinder nornen sin tråd


Sang 2. Hør sangen her:
Helgi Daner sang 2.
Om dåd og dyst synger sværdet

Der er en instrumental version her:

1. Den fyrste byder ham ind som gæst
Ung Helgi har meget at lære
Den ridder bold, den mø så huld
Snart mødes ung Helgi med ære
Om dåd og dyst synger sværdet

2. For møens ry han kæmper bravt
Han vil ikke falde til føje
Men uden ret og uden slægt
For kongens søn må han bøje
Om dåd og dyst synger sværdet

3. I kirkens hus tager Helgi sin dom
Og Kristus den hvide han hylder
Fyrst Aymon træder i faders sted
Sit liv ung Helgi ham skylder
Om dåd og dyst synger sværdet

4. For danerskatten står Helgi pant
Drot sejler på havenes bølger
Fint gråværk og rav han bringer til Karl
Sort skam som en skygge ham følger
Om dåd og dyst synger sværdet
 
5. Hån smerter heftigt,den kalder til kamp
Men vreden ung Helgi forblinde
Med våben i hånd han kaster sig frem
Dog aldrig den stid han kan vinde
Om dåd og dyst synger sværdet
 
6. Som træl må han træde i stalden ind
Han har ikke mere at miste
Hans ære, hans ry er trådt under fod
Hans hjerte er tæt på at briste
Om dåd og dyst synger sværdet

7. En mester kalder ham frem fra hans skjul
Han viser ham helt nye veje
Fri eller ufri, valget er hans
Når livets hjul sig vil dreje
Om dåd og dyst synger sværdet

8. Med mod og kraft træder Helgi frem
Han kan med de bedste sig måle
Hans klarsyn bringer ham sejr i kamp
Selv hån og svig kan han tåle
Om dåd og dyst synger sværdet

9. Helgi hilser sin fosterbror
Og fortiden vækkes af mindet
Er blodets bånd så stærkt som før?
Hans tvivl nager dybt i sindet.
Om dåd og dyst synger sværdet

10. I fuldmånenat han søger trøst
Hvem hjælper ham nu i hans kvide?
Hvem er han, og hvor hører han til?
Hvor er Svanhild den blide?
Om dåd og dyst synger sværdet
 
11. Ung Helgi tjener i kongens hær
Han viser mod og snilde
Hjemme igen har han vundet ry
Han møder smil så milde
Om dåd og dyst synger sværdet.
 
12. Men mørket sniger sig atter frem
Hans skæbne er tung at bære
Et ord er et ord mand til mand
Ung Helgi mister sin ære
Om dåd og dyst synger sværdet


3.sang 
En stjerne i mørkets mulm
 Sang 3. Hør sangen her:


1 Bag låste døre ung Helgi må stande,
uvis og ræd for sit liv.
Dog drømmer han stadig at skatten vil komme
Men håbet er svagt som et siv

2 En mø så skøn tænder lyset i hjertet
Hun giver ham håb og mod
For sandhed, for skønhed skal han kæmpe
Han bøjer sit knæ for det godes fod

3 En gave, en sang
Hør hjerternes klang
En stjerne i mørkets mulm.

4 Men frænder er fjender, der svigter ung Helgi
Med hån sendes Karls bud af sted
Dog krig kalder konge, der tøver med straffen
Ung Helgi er bundet med ed

5 Han dog af hjertet elsker sin herre
For ham han kæmper som få
Sagen er større end livet det dyre
Selv æren må han lade gå

6 Et spejl, et ord
En skæbne så stor
En stjerne i mørkets mulm

7 Endelig står han med oprejst pande
Hans herre giver ham sværd
Han frasiger slægt, han aflægger eden
Han vedstår sig atter sit værd

8 Men skinsygens orm gnaver i prinsen
Ung Helgi vinder ej sejr
I stedet lægges han ublidt i lænker
Og føres til fjendens lejr

9 Hans sind i sort
En lykke så kort
En stjerne i mørkets mulm

9 Men han glemmes ikke af trofaste venner.
De slås for at sætte ham fri.
Men mørket er tæt, og ondskaben lurer
Er fortiden ikke forbi?

10 Kroppen kan ejes, dog sjælen har vinger
En bror sætter livet på spil
Ung Helgi øjner et  lys midt i natten
Friheden byder sig til

11 Med ryggen rank
Så fri og frank
En stjerne i mørkets mulm


Sang 4. Hør sangen her:
Smykket med hæder

1. Smykket med hæder ung Helgi han går
Knæler for møen den skønne
Hun siger nej, for hun er lovet bort
Ære og guld sig ej lønne
Hjertet er knust, men stridsviljen stor
Hun er hans lys i livet på jord
Herren skal blive hans hyrde
Kampen kalder, han følger med
Dog i hjertet får han ej fred
Han bærer stadig sin byrde

2. En bror fra Norden han kommer med bud
Helgi har intet at sige
Trods bøn om hjælp til frænder og slægt
Vælger ung Helgi at tie
Tvivl i hjertet tager hans ro
Han må søge og finde sin tro
Hvem er han, at han kan dømme?
Helgis kamp mod mørket så sort
Giver ham sejr, la’r natten gå bort
Atter nu lyset kan strømme

3. Alle de bøjer sig ned for hans fod
Dog i hans sind hersker smerte
Sangene hædrer hans kraft og hans mod
Alligevel græder hans hjerte
Gyldent bånd han får om sit hår
Magten er hans, en hustru han får
Dog hjertet er låst i det fjerne 

4. Vinteren bryder, og vår er på vej
Helgi er drot, det forpligter
Tøver og tvivler, så fri er han ej
Er det sig selv, som han svigter?
Brudt en ed, en anden er holdt
Han ranker ryggen, og blikket er stolt
Ung Helgi finder sin stjerne
 

nach oben